Jak 3 - Eduard 1/48

poslední změna: 05.12.2017
…. A když on uviděv v tvářích souvěrců souhlas s dílem, tu odkryl i šátek z druhého koše a oni uviděvši řkli:

„Hosana, hosana i toto dílo dobré jest“ a ana dobrým bylo, bude též nezapomenutelné….

 

Evangeliu de El Kita, kapitola 3, verše 15 a 16